تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه inquisitive به انگلیسی

ریشه کلمه inquisitive، معنی کلمه inquisitive به انگلیسی، تعریف کلمه inquisitive به انگلیسی، مترادف inquisitive، متضاد inquisitive، مشابه انگلیسی کلمه inquisitive

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه inquisitive به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه inquisitive، معنی کلمه inquisitive به انگلیسی، تعریف کلمه inquisitive به انگلیسی، مترادف inquisitive و متضاد inquisitive، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه inquisitive و معنی نزدیک و معنی دور inquisitive را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

If you are inquisitive that means you love to inquire; you’re always asking questions. Don’t become a private detective if you don’t have an inquisitive personality.
The old word for question is query, which you can hear in inquire, which means to ask questions. That toddler always asking “why?” is going through an inquisitive stage of development. If someone throws relentlessly hard questions at us, we might call it an inquisition. If your daughter brings her boyfriend home to dinner, be gently inquisitive, but try not to turn it into an inquisition. You’ll just make him nervous.
Definitions of inquisitive

1

adj inquiring or appearing to inquire

“the police are proverbially inquisitive
Synonyms:
inquiring
given to inquiry

adj showing curiosity

“if someone saw a man climbing a light post they might get inquisitive
Synonyms:
questioning, speculative, wondering
curious
eager to investigate and learn or learn more (sometimes about others’ concerns)

جمله انگلیسی با inquisitive

حفظ لغت inquisitive به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه inquisitive به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت inquisitive را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت inquisitive با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با inquisitive را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی inquisitive در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه inquisitive، مشاهده جمله با inquisitive، انواع اصطلاح با inquisitive، ضرب المثل با inquisitive، ریشه کلمه inquisitive و تاریخچه پیدایش کلمه inquisitive را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه inquisitive مشاهده نمائید: