تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه inflation به انگلیسی

بازی یادگیری زبان انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه inflation به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه inflation، معنی کلمه inflation به انگلیسی، تعریف کلمه inflation به انگلیسی، مترادف inflation و متضاد inflation، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه inflation و معنی نزدیک و معنی دور inflation را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Think of inflation as expansion, usually from being filled with air, like a balloon. This also refers to rising prices.
Think of a balloon puffing up, getting fuller and fuller — that’s inflation. The word has a bunch of related meanings. We can say people a little too full of themselves are suffering from inflation: they are full of hot air. When the cost of living is ballooning, that’s economic inflation. When the universe was born in the big bang, there was a huge inflation, as matter spread out, creating galaxies, stars, and planets.
Definitions of inflation

1

n the act of filling something with air

Antonyms:
deflation

the act of letting the air out of something
Type of:
enlargement, expansion

the act of increasing (something) in size or volume or quantity or scope

n a general and progressive increase in prices

“in inflation everything gets more valuable except money”
Synonyms:
rising prices
Antonyms:
deflation

a contraction of economic activity resulting in a decline of prices
disinflation

a reduction of prices intended to improve the balance of payments
show more antonyms…
Types:
show 4 types…
hide 4 types…
cost-pull inflation

inflation caused by an increase in the costs of production
demand-pull inflation

inflation caused by an increase in demand or in the supply of money
reflation

inflation of currency after a period of deflation; restore the system to a previous state
stagflation

a period of slow economic growth and high unemployment (stagnation) while prices rise (inflation)
Type of:
economic process

any process affecting the production and development and management of material wealth

n (cosmology) a brief exponential expansion of the universe (faster than the speed of light) postulated to have occurred shortly after the big bang

Type of:
blowup, detonation, explosion

a violent release of energy caused by a chemical or nuclear reaction

n lack of elegance as a consequence of being pompous and puffed up with vanity

Synonyms:
ostentation, ostentatiousness, pomposity, pompousness, pretentiousness, puffiness, splashiness
Type of:
inelegance

the quality of lacking refinement and good taste

جمله انگلیسی با inflation

حفظ لغت inflation به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه inflation به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت inflation را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت inflation با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با inflation را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی inflation در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه inflation، مشاهده جمله با inflation، انواع اصطلاح با inflation، ضرب المثل با inflation، ریشه کلمه inflation و تاریخچه پیدایش کلمه inflation را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه inflation مشاهده نمائید:

پکیج آموزش زبان انگلیسی به کودکان - پکیج کودک دوزبانه