تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه infer به انگلیسی


تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه infer به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه infer، معنی کلمه infer به انگلیسی، تعریف کلمه infer به انگلیسی، مترادف infer و متضاد infer، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه infer و معنی نزدیک و معنی دور infer را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

When you infer something, you read between the lines. To infer is to make a well informed guess — if you see your mom’s bag on the table, you might infer that she’s home.
When you infer, you listen closely to someone and guess at things they mean but haven’t actually said. It’s like guessing, but not making wild guesses. You’re making deductions — guesses based on logic. Another kind of inferring is more scientific, like when a scientist has part of a dinosaur fossil and can infer what the rest of the dinosaur looked like. When you see the word infer, think “educated guess.”
Definitions of infer

1

v conclude by reasoning; in logic

Synonyms:
deduce
Type of:
conclude, reason, reason out

decide by reasoning; draw or come to a conclusion

v reason by deduction; establish by deduction

Synonyms:
deduce, deduct, derive
Types:
extrapolate

gain knowledge of (an area not known or experienced) by extrapolating
surmise

infer from incomplete evidence
elicit

derive by reason
Type of:
conclude, reason, reason out

decide by reasoning; draw or come to a conclusion

v guess correctly; solve by guessing

Synonyms:
guess
Types:
tell

discern or comprehend
Type of:
figure out, lick, puzzle out, solve, work, work out

find the solution to (a problem or question) or understand the meaning of

v draw from specific cases for more general cases

Synonyms:
extrapolate, generalise, generalize
Types:
overgeneralise, overgeneralize

draw too general a conclusion
universalise, universalize

make universal
Type of:
conclude, reason, reason out

decide by reasoning; draw or come to a conclusion

v believe to be the case

Synonyms:
understand
Type of:
believe

accept as true; take to be true


جمله انگلیسی با infer

حفظ لغت infer به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه infer به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت infer را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت infer با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با infer را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی infer در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه infer، مشاهده جمله با infer، انواع اصطلاح با infer، ضرب المثل با infer، ریشه کلمه infer و تاریخچه پیدایش کلمه infer را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه infer مشاهده نمائید:بازی یادگیری زبان انگلیسی