تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه incredible به انگلیسی


تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه incredible به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه incredible، معنی کلمه incredible به انگلیسی، تعریف کلمه incredible به انگلیسی، مترادف incredible و متضاد incredible، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه incredible و معنی نزدیک و معنی دور incredible را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

If it’s hard to believe and hard to wrap your head around, it just might be incredible. A hurricane in Kansas would certainly be incredible, but keeping your bedroom tidy all week counts too.
Incredible is commonplace and perhaps overused but it still fits the bill whenever life is beyond expectation. The Latin root credere means believe. Slap an in in front of that root, and something incredible is hard to believe.
Definitions of incredible

1

adj beyond belief or understanding

“at incredible speed”
“the book’s plot is simply incredible
Synonyms:
unbelievable
flimsy, unconvincing

not convincing
astounding, dumbfounding, dumfounding

bewildering or striking dumb with wonder
fabulous

barely credible
improbable, marvellous, marvelous, tall

too improbable to admit of belief
undreamed, undreamed of, undreamt, undreamt of, unimagined

not imagined even in a dream
incredulous

not disposed or willing to believe; unbelieving
implausible

having a quality that provokes disbelief
unthinkable

incapable of being conceived or considered
Antonyms:
believable, credible

capable of being believed
likely

within the realm of credibility
presumptive

affording reasonable grounds for belief or acceptance
plausible

apparently reasonable and valid, and truthful
thinkable

capable of being conceived or imagined or considered
show more antonyms…


جمله انگلیسی با incredible

حفظ لغت incredible به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه incredible به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت incredible را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت incredible با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با incredible را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی incredible در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه incredible، مشاهده جمله با incredible، انواع اصطلاح با incredible، ضرب المثل با incredible، ریشه کلمه incredible و تاریخچه پیدایش کلمه incredible را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه incredible مشاهده نمائید:بازی یادگیری زبان انگلیسی