تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه incorporate به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه incorporate به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه incorporate، معنی کلمه incorporate به انگلیسی، تعریف کلمه incorporate به انگلیسی، مترادف incorporate و متضاد incorporate، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه incorporate و معنی نزدیک و معنی دور incorporate را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

To incorporate is to include or integrate a part into the whole. Incorporate is a more active version of the word “include”; if you incorporate, you are adding something to the mix.
In the business world, to incorporate is a legal process. In other usages, the word incorporate really just means to include something or work something into whatever was already existing. You could incorporate your new roommate’s furniture into the decor of your apartment, but you may not find a way to incorporate her cat’s litter box.

Primary Meanings of incorporate

1.
vadj
make into a whole or make part of a whole
formed or united into a whole
2.
v
form a corporation
Full Definitions of incorporate

1

v make into a whole or make part of a whole

“She incorporated his suggestions into her proposal”
Synonyms:
integrate
Antonyms:
disintegrate

break into parts or components or lose cohesion or unity
Types:
show 4 types…
hide 4 types…
fold

incorporate a food ingredient into a mixture by repeatedly turning it over without stirring or beating
reintegrate

integrate again
build in

make something an integral part of something else
re-incorporate

incorporate again or anew
Type of:
combine, compound

combine so as to form a whole; mix

v unite or merge with something already in existence

incorporate this document with those pertaining to the same case”
Type of:
gather in, take in

fold up

v include or contain; have as a component

Synonyms:
comprise, contain
Type of:
include

have as a part, be made up out of

adj formed or united into a whole

Synonyms:
incorporated, integrated, merged, unified
united

characterized by unity; being or joined into a single entity

2

v form a corporation

Type of:
create, make

make or cause to be or to become

جمله انگلیسی با incorporate

حفظ لغت incorporate به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه incorporate به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت incorporate را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت incorporate با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با incorporate را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی incorporate در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه incorporate، مشاهده جمله با incorporate، انواع اصطلاح با incorporate، ضرب المثل با incorporate، ریشه کلمه incorporate و تاریخچه پیدایش کلمه incorporate را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه incorporate مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی