تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه inauspicious به انگلیسی


تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه inauspicious به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه inauspicious، معنی کلمه inauspicious به انگلیسی، تعریف کلمه inauspicious به انگلیسی، مترادف inauspicious و متضاد inauspicious، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه inauspicious و معنی نزدیک و معنی دور inauspicious را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Reaching into your hat to pull out a rabbit and instead removing a sock can seem like an inauspicious start to your magic show. Inauspicious describes something that seems unpromising or unlikely to be successful.
If it’s unlucky, badly timed, or it seems to point to an unhappy outcome, it’s inauspicious. A dark, stormy sky on the day of a wedding can be seen as inauspicious, and so can an awkward job interview. The opposite of inauspicious is auspicious, which means lucky or promising. Both words come from the Latin auspicium, which has to do with predicting the future by observing the flight of birds.
Definitions of inauspicious

1

adj not auspicious; boding ill

Synonyms:
unfortunate
unpromising

unlikely to bring about favorable results or enjoyment
Antonyms:
auspicious

auguring favorable circumstances and good luck
bright, hopeful, promising

full or promise
fortunate, rosy

presaging good fortune
propitious

presenting favorable circumstances; likely to result in or show signs of success
show more antonyms…

adj presaging ill fortune

“”my words with inauspicious thunderings shook heaven”- P.B.Shelley”
Synonyms:
ill, ominous
unpropitious

not propitious

adj contrary to your interests or welfare

Synonyms:
adverse, untoward
unfavorable, unfavourable

not encouraging or approving or pleasing


جمله انگلیسی با inauspicious

حفظ لغت inauspicious به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه inauspicious به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت inauspicious را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت inauspicious با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با inauspicious را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی inauspicious در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه inauspicious، مشاهده جمله با inauspicious، انواع اصطلاح با inauspicious، ضرب المثل با inauspicious، ریشه کلمه inauspicious و تاریخچه پیدایش کلمه inauspicious را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه inauspicious مشاهده نمائید:بازی یادگیری زبان انگلیسی