تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه immutable به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه immutable به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه immutable، معنی کلمه immutable به انگلیسی، تعریف کلمه immutable به انگلیسی، مترادف immutable و متضاد immutable، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه immutable و معنی نزدیک و معنی دور immutable را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

If you can’t change it, it’s immutable. There are many things in life that are immutable; these unchangeable things include death, taxes, and the laws of physics.
The adjective immutable has Latin roots that mean “not changeable.” The Latin prefix for not is in, but the spelling changes when the prefix is put before the consonant m. It is im before a root word starting with m as in immutable. If you learn this rule, you’ll know the immutable fact that immutable begins with i-m-m.
Definitions of immutable

1

adj not subject or susceptible to change or variation in form or quality or nature

“the view of that time was that all species were immutable, created by God”
Synonyms:
changeless
Antonyms:
changeable, mutable

capable of or tending to change in form or quality or nature

جمله انگلیسی با immutable

حفظ لغت immutable به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه immutable به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت immutable را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت immutable با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با immutable را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی immutable در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه immutable، مشاهده جمله با immutable، انواع اصطلاح با immutable، ضرب المثل با immutable، ریشه کلمه immutable و تاریخچه پیدایش کلمه immutable را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه immutable مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی