تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه imminent به انگلیسی


تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه imminent به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه imminent، معنی کلمه imminent به انگلیسی، تعریف کلمه imminent به انگلیسی، مترادف imminent و متضاد imminent، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه imminent و معنی نزدیک و معنی دور imminent را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Something that is imminent is just about to happen: if you light a firecracker and then stick it down your pants, a very bad situation is imminent.
Imminent is from Latin imminere “to overhang,” and to say that something is imminent is to say that it is hanging over you and about to fall, in a metaphorical way. If you take your mom’s car and drive it into the mailbox, getting grounded is imminent. You don’t want that hanging over your head!
Definitions of imminent

1

adj close in time; about to occur

“in imminent danger”
Synonyms:
at hand, close at hand, impendent, impending
close

at or within a short distance in space or time or having elements near each other


جمله انگلیسی با imminent

حفظ لغت imminent به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه imminent به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت imminent را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت imminent با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با imminent را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی imminent در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه imminent، مشاهده جمله با imminent، انواع اصطلاح با imminent، ضرب المثل با imminent، ریشه کلمه imminent و تاریخچه پیدایش کلمه imminent را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه imminent مشاهده نمائید:بازی یادگیری زبان انگلیسی