تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه illuminate به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه illuminate به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه illuminate، معنی کلمه illuminate به انگلیسی، تعریف کلمه illuminate به انگلیسی، مترادف illuminate و متضاد illuminate، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه illuminate و معنی نزدیک و معنی دور illuminate را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

To illuminate is to light up — with physical light or with an idea. A spotlight might illuminate an actor on stage, and a good chemistry teacher might illuminate students with a lesson on the atomic structure of hydrogen.
Originally, the verb illuminate referred to decorating handwritten manuscripts with bright lettering or pictures. Monks illuminated manuscripts with colors like gold, silver, bright red, and blue. Nowadays you can illuminate anything in the dark — either literally or figuratively. If you are afraid of the dark, illuminate your bedroom. In the dark when it comes to organic chemistry? Get an illuminating tutor.

Primary Meanings of illuminate

1.
v
make lighter or brighter
2.
v
add embellishments and paintings to (medieval manuscripts)
Full Definitions of illuminate

1

v make lighter or brighter

Synonyms:
illume, illumine, light, light up
Types:
floodlight

illuminate with floodlights
spotlight

illuminate with a spotlight, as in the theater
Type of:
lighten, lighten up

become lighter

v make free from confusion or ambiguity; make clear

2

v add embellishments and paintings to (medieval manuscripts)

Types:
miniate, rubricate

decorate (manuscripts) with letters painted red
Type of:
adorn, beautify, decorate, embellish, grace, ornament

make more attractive by adding ornament, colour, etc.

جمله انگلیسی با illuminate

حفظ لغت illuminate به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه illuminate به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت illuminate را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت illuminate با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با illuminate را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی illuminate در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه illuminate، مشاهده جمله با illuminate، انواع اصطلاح با illuminate، ضرب المثل با illuminate، ریشه کلمه illuminate و تاریخچه پیدایش کلمه illuminate را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه illuminate مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی