hundred

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه hundred به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه hundred، معنی کلمه hundred به انگلیسی، تعریف کلمه hundred به انگلیسی، مترادف hundred و متضاد hundred، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه hundred و معنی نزدیک و معنی دور hundred را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Definitions of hundred

1

n ten 10s

Synonyms:
100, C, century, one C
Type of:
large integer

an integer equal to or greater than ten

adj being ten more than ninety

Synonyms:
100, c, one hundred
cardinal

being or denoting a numerical quantity but not order

جمله انگلیسی با hundred

حفظ لغت hundred به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه hundred به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت hundred را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت hundred با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با hundred را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی hundred در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه hundred، مشاهده جمله با hundred، انواع اصطلاح با hundred، ضرب المثل با hundred، ریشه کلمه hundred و تاریخچه پیدایش کلمه hundred را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه hundred مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی