تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه heed به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه heed به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه heed، معنی کلمه heed به انگلیسی، تعریف کلمه heed به انگلیسی، مترادف heed و متضاد heed، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه heed و معنی نزدیک و معنی دور heed را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Heed is an old word, meaning to listen to and follow. It can also be used as a noun: “Take heed of my instructions, little boy,” said the old bearded man. “My potion will only work for the one who wears the ring.”
The most common use of heed is with warnings. The word derives from Old English hēdan and is related to the Dutch hoeden and German hüten––from Germanic cultures where fairy tales with mysterious warnings and magical consequences abound.
Definitions of heed

1

n paying particular notice (as to children or helpless people)

“he spends without heed to the consequences”
Synonyms:
attentiveness, paying attention, regard
Antonyms:
heedlessness, inattentiveness

a lack of attentiveness (as to children or helpless people)
Types:
advertence, advertency

the process of being heedful
Type of:
attending, attention

the process whereby a person concentrates on some features of the environment to the (relative) exclusion of others

v pay close attention to; give heed to

Heed the advice of the old men”
Synonyms:
listen, mind
Type of:
obey

be obedient to

جمله انگلیسی با heed

حفظ لغت heed به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه heed به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت heed را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت heed با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با heed را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی heed در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه heed، مشاهده جمله با heed، انواع اصطلاح با heed، ضرب المثل با heed، ریشه کلمه heed و تاریخچه پیدایش کلمه heed را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه heed مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی