تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه excerption به انگلیسی


تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه excerption به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه excerption، معنی کلمه excerption به انگلیسی، تعریف کلمه excerption به انگلیسی، مترادف excerption و متضاد excerption، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه excerption و معنی نزدیک و معنی دور excerption را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Definitions of excerption

1

n a passage selected from a larger work

Synonyms:
excerpt, extract, selection
Examples:
Haphtarah

a short selection from the Prophets read on every Sabbath in a Jewish synagogue following a reading from the Torah
Types:
show 8 types…
hide 8 types…
chrestomathy

a selection of passages from different authors that is compiled as an aid in learning a language
analecta, analects

a collection of excerpts from a literary work
clipping, cutting, newspaper clipping, press clipping, press cutting

an excerpt cut from a newspaper or magazine
cut, track

a distinct selection of music from a recording or a compact disc
citation, quotation, quote

a passage or expression that is quoted or cited
epigraph

a quotation at the beginning of some piece of writing
mimesis

the representation of another person’s words in a speech
misquotation, misquote

an incorrect quotation
Type of:
passage

a section of text; particularly a section of medium length


جمله انگلیسی با excerption

حفظ لغت excerption به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه excerption به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت excerption را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت excerption با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با excerption را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی excerption در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه excerption، مشاهده جمله با excerption، انواع اصطلاح با excerption، ضرب المثل با excerption، ریشه کلمه excerption و تاریخچه پیدایش کلمه excerption را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه excerption مشاهده نمائید:بازی یادگیری زبان انگلیسی