تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه excerpt به انگلیسی


تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه excerpt به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه excerpt، معنی کلمه excerpt به انگلیسی، تعریف کلمه excerpt به انگلیسی، مترادف excerpt و متضاد excerpt، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه excerpt و معنی نزدیک و معنی دور excerpt را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Instead of sharing all 147 lines of your favorite poem in class, you might want to read an excerpt, that is, just a part of the verses, so no one dozes off.
Excerpt sounds a lot like “except” with an added “r,” and it came into English in the 16th century from a Latin word meaning “plucked out.” When the word is used as a verb, excerpt means to take a portion out, usually from a play, book, article, song, or other written work. And the part that is taken out also is called an excerpt, but it is a noun, that is, a thing. An excerpt is something you excerpt, or pluck out, from a larger piece.
Definitions of excerpt

1

n a passage selected from a larger work

“he presented excerpts from William James’ philosophical writings”
Synonyms:
excerption, extract, selection
Examples:
Haphtarah

a short selection from the Prophets read on every Sabbath in a Jewish synagogue following a reading from the Torah
Types:
show 8 types…
hide 8 types…
chrestomathy

a selection of passages from different authors that is compiled as an aid in learning a language
analecta, analects

a collection of excerpts from a literary work
clipping, cutting, newspaper clipping, press clipping, press cutting

an excerpt cut from a newspaper or magazine
cut, track

a distinct selection of music from a recording or a compact disc
citation, quotation, quote

a passage or expression that is quoted or cited
epigraph

a quotation at the beginning of some piece of writing
mimesis

the representation of another person’s words in a speech
misquotation, misquote

an incorrect quotation
Type of:
passage

a section of text; particularly a section of medium length

v take out of a literary work in order to cite or copy

Synonyms:
extract, take out
Type of:
choose, pick out, select, take

pick out, select, or choose from a number of alternatives


جمله انگلیسی با excerpt

حفظ لغت excerpt به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه excerpt به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت excerpt را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت excerpt با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با excerpt را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی excerpt در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه excerpt، مشاهده جمله با excerpt، انواع اصطلاح با excerpt، ضرب المثل با excerpt، ریشه کلمه excerpt و تاریخچه پیدایش کلمه excerpt را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه excerpt مشاهده نمائید:بازی یادگیری زبان انگلیسی