تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه exacerbate به انگلیسی


تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه exacerbate به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه exacerbate، معنی کلمه exacerbate به انگلیسی، تعریف کلمه exacerbate به انگلیسی، مترادف exacerbate و متضاد exacerbate، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه exacerbate و معنی نزدیک و معنی دور exacerbate را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

For a formal-sounding verb that means to make worse, try exacerbate. If you’re in trouble, complaining about it will only exacerbate the problem.
Exacerbate is related to the adjective acrid, often used to describe sharp-smelling smoke. Think of exacerbate then as a sharp or bitter thing that makes something worse. A drought will exacerbate a country’s food shortage. Worsen, intensify, aggravate and compound are similar, but exacerbate has the sense of an irritant being added in to make something bad even worse.
Definitions of exacerbate

1

v make worse

Synonyms:
aggravate, exasperate, worsen
Antonyms:
ameliorate, amend, better, improve, meliorate

to make better
ameliorate, better, improve, meliorate

get better
show more antonyms…
Types:
show 6 types…
hide 6 types…
irritate

excite to an abnormal condition, or chafe or inflame
inflame

cause inflammation in
cheapen, degrade

lower the grade of something; reduce its worth
devaluate, devalue

remove the value from; deprive of its value
chafe, fret, gall

become or make sore by or as if by rubbing
itch, rub, scratch

scrape or rub as if to relieve itching
Type of:
alter, change, modify

cause to change; make different; cause a transformation

v exasperate or irritate

Synonyms:
aggravate, exasperate
Type of:
anger

make angry


جمله انگلیسی با exacerbate

حفظ لغت exacerbate به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه exacerbate به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت exacerbate را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت exacerbate با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با exacerbate را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی exacerbate در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه exacerbate، مشاهده جمله با exacerbate، انواع اصطلاح با exacerbate، ضرب المثل با exacerbate، ریشه کلمه exacerbate و تاریخچه پیدایش کلمه exacerbate را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه exacerbate مشاهده نمائید:بازی یادگیری زبان انگلیسی