تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه evenhandedly به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه evenhandedly به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه evenhandedly، معنی کلمه evenhandedly به انگلیسی، تعریف کلمه evenhandedly به انگلیسی، مترادف evenhandedly و متضاد evenhandedly، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه evenhandedly و معنی نزدیک و معنی دور evenhandedly را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Definitions of evenhandedly

1

adv without favoring one party, in a fair evenhanded manner

Synonyms:
fair, fairly

جمله انگلیسی با evenhandedly

حفظ لغت evenhandedly به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه evenhandedly به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت evenhandedly را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت evenhandedly با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با evenhandedly را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی evenhandedly در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه evenhandedly، مشاهده جمله با evenhandedly، انواع اصطلاح با evenhandedly، ضرب المثل با evenhandedly، ریشه کلمه evenhandedly و تاریخچه پیدایش کلمه evenhandedly را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه evenhandedly مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی