تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه evenfall به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه evenfall به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه evenfall، معنی کلمه evenfall به انگلیسی، تعریف کلمه evenfall به انگلیسی، مترادف evenfall و متضاد evenfall، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه evenfall و معنی نزدیک و معنی دور evenfall را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Definitions of evenfall

1

n the time of day immediately following sunset

Synonyms:
crepuscle, crepuscule, dusk, fall, gloam, gloaming, nightfall, twilight
Types:
night

a shortening of nightfall
Type of:
hour, time of day

clock time

جمله انگلیسی با evenfall

حفظ لغت evenfall به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه evenfall به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت evenfall را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت evenfall با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با evenfall را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی evenfall در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه evenfall، مشاهده جمله با evenfall، انواع اصطلاح با evenfall، ضرب المثل با evenfall، ریشه کلمه evenfall و تاریخچه پیدایش کلمه evenfall را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه evenfall مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی