تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه even up به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه even up به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه even up، معنی کلمه even up به انگلیسی، تعریف کلمه even up به انگلیسی، مترادف even up و متضاد even up، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه even up و معنی نزدیک و معنی دور even up را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Definitions of even up

1

v adjust for

Synonyms:
compensate, correct, counterbalance, even off, even out, make up
Types:
carry

compensate for a weaker partner or member by one’s own performance
compensate, cover, overcompensate

make up for shortcomings or a feeling of inferiority by exaggerating good qualities
Type of:
balance, equilibrate, equilibrise, equilibrize

bring into balance or equilibrium

v even up the edges of a stack of paper, in printing

Synonyms:
jog, square up
Type of:
square

position so as to be square

جمله انگلیسی با even up

حفظ لغت even up به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه even up به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت even up را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت even up با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با even up را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی even up در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه even up، مشاهده جمله با even up، انواع اصطلاح با even up، ضرب المثل با even up، ریشه کلمه even up و تاریخچه پیدایش کلمه even up را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه even up مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی