تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه even chance به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه even chance به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه even chance، معنی کلمه even chance به انگلیسی، تعریف کلمه even chance به انگلیسی، مترادف even chance و متضاد even chance، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه even chance و معنی نزدیک و معنی دور even chance را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Definitions of even chance

1

n an unpredictable phenomenon

Synonyms:
toss-up, tossup
Type of:
chance, fortune, hazard, luck

an unknown and unpredictable phenomenon that causes an event to result one way rather than another

جمله انگلیسی با even chance

حفظ لغت even chance به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه even chance به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت even chance را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت even chance با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با even chance را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی even chance در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه even chance، مشاهده جمله با even chance، انواع اصطلاح با even chance، ضرب المثل با even chance، ریشه کلمه even chance و تاریخچه پیدایش کلمه even chance را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه even chance مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی