تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه evangelistic به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه evangelistic به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه evangelistic، معنی کلمه evangelistic به انگلیسی، تعریف کلمه evangelistic به انگلیسی، مترادف evangelistic و متضاد evangelistic، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه evangelistic و معنی نزدیک و معنی دور evangelistic را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Definitions of evangelistic

1

adj marked by ardent or zealous enthusiasm for a cause

Synonyms:
evangelical
enthusiastic

having or showing great excitement and interest

adj relating to or promoting the preaching and dissemination of the Christian gospel

evangelistic fervor”
“the evangelistic concerns of the early church”

جمله انگلیسی با evangelistic

حفظ لغت evangelistic به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه evangelistic به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت evangelistic را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت evangelistic با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با evangelistic را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی evangelistic در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه evangelistic، مشاهده جمله با evangelistic، انواع اصطلاح با evangelistic، ضرب المثل با evangelistic، ریشه کلمه evangelistic و تاریخچه پیدایش کلمه evangelistic را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه evangelistic مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی