تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه evaluative به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه evaluative به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه evaluative، معنی کلمه evaluative به انگلیسی، تعریف کلمه evaluative به انگلیسی، مترادف evaluative و متضاد evaluative، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه evaluative و معنی نزدیک و معنی دور evaluative را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

To be evaluative is to consider or judge something carefully. Find yourself deeply contemplating whether the new polka dot paint job really brightened up your kitchen? Then you are looking at those dots with an evaluative eye.
At the core of the word evaluative is value. When you judge something, you are determining its value — like the value of a mathematical equation. Though both value and the related verb evaluate have some place in math classes, you will more often encounter evaluative in situations that call for critical thinking and judgment. So you will probably want to rewrite the boring ending before an editor turns her evaluative pen on it!
Definitions of evaluative

1

adj exercising or involving careful evaluations

“the literary judge uses many evaluative terms”
Synonyms:
appraising
critical

characterized by careful evaluation and judgment

جمله انگلیسی با evaluative

حفظ لغت evaluative به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه evaluative به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت evaluative را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت evaluative با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با evaluative را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی evaluative در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه evaluative، مشاهده جمله با evaluative، انواع اصطلاح با evaluative، ضرب المثل با evaluative، ریشه کلمه evaluative و تاریخچه پیدایش کلمه evaluative را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه evaluative مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی