تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه European fire salamander به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه European fire salamander به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه European fire salamander، معنی کلمه European fire salamander به انگلیسی، تعریف کلمه European fire salamander به انگلیسی، مترادف European fire salamander و متضاد European fire salamander، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه European fire salamander و معنی نزدیک و معنی دور European fire salamander را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Definitions of European fire salamander

1

n a kind of European salamander

Synonyms:
Salamandra salamandra
Type of:
salamander

any of various typically terrestrial amphibians that resemble lizards and that return to water only to breed

جمله انگلیسی با European fire salamander

حفظ لغت European fire salamander به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه European fire salamander به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت European fire salamander را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت European fire salamander با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با European fire salamander را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی European fire salamander در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه European fire salamander، مشاهده جمله با European fire salamander، انواع اصطلاح با European fire salamander، ضرب المثل با European fire salamander، ریشه کلمه European fire salamander و تاریخچه پیدایش کلمه European fire salamander را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه European fire salamander مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی