تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه European dune grass به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه European dune grass به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه European dune grass، معنی کلمه European dune grass به انگلیسی، تعریف کلمه European dune grass به انگلیسی، مترادف European dune grass و متضاد European dune grass، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه European dune grass و معنی نزدیک و معنی دور European dune grass را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Definitions of European dune grass

1

n a dune grass of the Pacific seacoast used as a sand binder

Synonyms:
Elymus arenarius, Leymus arenaria, sea lyme grass
Type of:
lyme grass

a grass of the genus Elymus

جمله انگلیسی با European dune grass

حفظ لغت European dune grass به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه European dune grass به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت European dune grass را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت European dune grass با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با European dune grass را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی European dune grass در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه European dune grass، مشاهده جمله با European dune grass، انواع اصطلاح با European dune grass، ضرب المثل با European dune grass، ریشه کلمه European dune grass و تاریخچه پیدایش کلمه European dune grass را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه European dune grass مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی