تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه European creeper به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه European creeper به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه European creeper، معنی کلمه European creeper به انگلیسی، تعریف کلمه European creeper به انگلیسی، مترادف European creeper و متضاد European creeper، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه European creeper و معنی نزدیک و معنی دور European creeper را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Definitions of European creeper

1

n common European brown-and-buff tree creeper with down-curved bill

Synonyms:
Certhia familiaris
Type of:
creeper, tree creeper

any of various small insectivorous birds of the northern hemisphere that climb up a tree trunk supporting themselves on stiff tail feathers and their feet

جمله انگلیسی با European creeper

حفظ لغت European creeper به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه European creeper به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت European creeper را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت European creeper با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با European creeper را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی European creeper در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه European creeper، مشاهده جمله با European creeper، انواع اصطلاح با European creeper، ضرب المثل با European creeper، ریشه کلمه European creeper و تاریخچه پیدایش کلمه European creeper را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه European creeper مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی