تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه eupnoeic به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه eupnoeic به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه eupnoeic، معنی کلمه eupnoeic به انگلیسی، تعریف کلمه eupnoeic به انگلیسی، مترادف eupnoeic و متضاد eupnoeic، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه eupnoeic و معنی نزدیک و معنی دور eupnoeic را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Definitions of eupnoeic

1

adj passing or able to pass air in and out of the lungs normally; sometimes used in combination

Synonyms:
breathing, eupneic
sweet-breathed

having breath or breath as specified
Antonyms:
breathless, dyspneal, dyspneic, dyspnoeal, dyspnoeic

not breathing or able to breathe except with difficulty
asphyxiating

tending to deprive of oxygen
smothering, suffocating, suffocative

causing difficulty in breathing especially through lack of fresh air and presence of heat
blown, pursy, short-winded, winded

breathing laboriously or convulsively
unventilated

not ventilated
show more antonyms…

جمله انگلیسی با eupnoeic

حفظ لغت eupnoeic به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه eupnoeic به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت eupnoeic را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت eupnoeic با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با eupnoeic را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی eupnoeic در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه eupnoeic، مشاهده جمله با eupnoeic، انواع اصطلاح با eupnoeic، ضرب المثل با eupnoeic، ریشه کلمه eupnoeic و تاریخچه پیدایش کلمه eupnoeic را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه eupnoeic مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی