تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه Euphrates River به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه Euphrates River به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه Euphrates River، معنی کلمه Euphrates River به انگلیسی، تعریف کلمه Euphrates River به انگلیسی، مترادف Euphrates River و متضاد Euphrates River، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه Euphrates River و معنی نزدیک و معنی دور Euphrates River را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Definitions of Euphrates River

1

n a river in southwestern Asia; flows into the Persian Gulf; was important in the development of several great civilizations in ancient Mesopotamia

Synonyms:
Euphrates
Example of:
river

a large natural stream of water (larger than a creek)

جمله انگلیسی با Euphrates River

حفظ لغت Euphrates River به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه Euphrates River به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت Euphrates River را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت Euphrates River با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با Euphrates River را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی Euphrates River در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه Euphrates River، مشاهده جمله با Euphrates River، انواع اصطلاح با Euphrates River، ضرب المثل با Euphrates River، ریشه کلمه Euphrates River و تاریخچه پیدایش کلمه Euphrates River را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه Euphrates River مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی