تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه Euphractus sexcinctus به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه Euphractus sexcinctus به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه Euphractus sexcinctus، معنی کلمه Euphractus sexcinctus به انگلیسی، تعریف کلمه Euphractus sexcinctus به انگلیسی، مترادف Euphractus sexcinctus و متضاد Euphractus sexcinctus، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه Euphractus sexcinctus و معنی نزدیک و معنی دور Euphractus sexcinctus را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Definitions of Euphractus sexcinctus

1

n Argentine armadillo with six movable bands and hairy underparts

Synonyms:
peludo, poyou
Type of:
armadillo

burrowing chiefly nocturnal mammal with body covered with strong horny plates

جمله انگلیسی با Euphractus sexcinctus

حفظ لغت Euphractus sexcinctus به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه Euphractus sexcinctus به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت Euphractus sexcinctus را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت Euphractus sexcinctus با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با Euphractus sexcinctus را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی Euphractus sexcinctus در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه Euphractus sexcinctus، مشاهده جمله با Euphractus sexcinctus، انواع اصطلاح با Euphractus sexcinctus، ضرب المثل با Euphractus sexcinctus، ریشه کلمه Euphractus sexcinctus و تاریخچه پیدایش کلمه Euphractus sexcinctus را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه Euphractus sexcinctus مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی