تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه euphory به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه euphory به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه euphory، معنی کلمه euphory به انگلیسی، تعریف کلمه euphory به انگلیسی، مترادف euphory و متضاد euphory، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه euphory و معنی نزدیک و معنی دور euphory را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Definitions of euphory

1

n a feeling of great (usually exaggerated) elation

Synonyms:
euphoria
Antonyms:
dysphoria

abnormal depression and discontent
Type of:
elation, high spirits, lightness

a feeling of joy and pride

جمله انگلیسی با euphory

حفظ لغت euphory به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه euphory به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت euphory را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت euphory با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با euphory را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی euphory در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه euphory، مشاهده جمله با euphory، انواع اصطلاح با euphory، ضرب المثل با euphory، ریشه کلمه euphory و تاریخچه پیدایش کلمه euphory را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه euphory مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی