تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه encroach به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه encroach به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه encroach، معنی کلمه encroach به انگلیسی، تعریف کلمه encroach به انگلیسی، مترادف encroach و متضاد encroach، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه encroach و معنی نزدیک و معنی دور encroach را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

To encroach is to overstep your bounds, to take over space or rights that belong to another, like your brother whose mess always encroaches on your side of the room you share.
The verb encroach comes from the Old French word encrochier, meaning “seize, fasten on, catch with a hook.” If people slowly take over what belongs to do, they encroach, like people who encroach on your personal space at a crowded concert, or someone whose questions get more and more personal, which encroaches on your privacy.
Definitions of encroach

1

v advance beyond the usual limit

Synonyms:
impinge, infringe
Type of:
advance, go on, march on, move on, pass on, progress

move forward, also in the metaphorical sense

v impinge or infringe upon

Synonyms:
entrench, impinge, trench
Type of:
take advantage, trespass

make excessive use of

جمله انگلیسی با encroach

حفظ لغت encroach به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه encroach به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت encroach را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت encroach با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با encroach را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی encroach در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه encroach، مشاهده جمله با encroach، انواع اصطلاح با encroach، ضرب المثل با encroach، ریشه کلمه encroach و تاریخچه پیدایش کلمه encroach را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه encroach مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی