تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه eminent به انگلیسی


تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه eminent به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه eminent، معنی کلمه eminent به انگلیسی، تعریف کلمه eminent به انگلیسی، مترادف eminent و متضاد eminent، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه eminent و معنی نزدیک و معنی دور eminent را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Anyone highly regarded or prominent is eminent. Eminent people are very successful at their jobs. If you’ve heard of Neil deGrasse Tyson, it’s probably because he’s an eminent astrophysicist.
Every field has eminent — impressive, famous, or accomplished — people. Two of the most eminent coaches in the history of professional basketball are Red Auerbach and Phil Jackson because they’ve won the most championships. Beethoven was an eminent musician. Frank Lloyd Wright was an eminent architect. Eminent people loom over a field because they’re influential and you can’t avoid hearing about them. It’s not easy to be eminent because you have to be extremely successful.

Primary Meanings of eminent

1.
adj
standing above others in quality or position
2.
adj
of imposing height; especially standing out above others
Full Definitions of eminent

1

adj standing above others in quality or position

eminent members of the community”
Synonyms:
high
superior

of or characteristic of high rank or importance

adj (used of persons) standing above others in character or attainment or reputation

Synonyms:
distinguished
important, of import

of great significance or value

adj having an illustrious reputation; respected

Synonyms:
esteemed, honored, prestigious
reputable

having a good reputation

2

adj of imposing height; especially standing out above others

“an eminent peak”
Synonyms:
lofty, soaring, towering
high

(literal meaning) being at or having a relatively great or specific elevation or upward extension (sometimes used in combinations like `knee-high’)


جمله انگلیسی با eminent

حفظ لغت eminent به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه eminent به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت eminent را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت eminent با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با eminent را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی eminent در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه eminent، مشاهده جمله با eminent، انواع اصطلاح با eminent، ضرب المثل با eminent، ریشه کلمه eminent و تاریخچه پیدایش کلمه eminent را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه eminent مشاهده نمائید:بازی یادگیری زبان انگلیسی