تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه egoism به انگلیسی


تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه egoism به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه egoism، معنی کلمه egoism به انگلیسی، تعریف کلمه egoism به انگلیسی، مترادف egoism و متضاد egoism، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه egoism و معنی نزدیک و معنی دور egoism را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Someone who is full of himself and doesn’t give a darn about other people has a healthy supply of egoism. Egoism means “me me me me me-ism.”
Egoism has a lot to do with selfishness, which sounds like a bad thing, right? Not necessarily. Some people think that being selfish is the best thing to do for the world as a whole. In other words, if everyone is selfish, everyone will be better off. So egoism can be considered positive or negative — it all depends how someone uses the word. This makes egoism different from egotism — an always yucky type of selfishness.
Definitions of egoism

1

n concern for your own interests and welfare

Synonyms:
egocentrism, self-centeredness, self-concern, self-interest
Antonyms:
altruism, selflessness

the quality of unselfish concern for the welfare of others
Type of:
trait

a distinguishing feature of your personal nature

n (ethics) the theory that the pursuit of your own welfare is the basis of morality

Type of:
theory

a belief that can guide behavior


جمله انگلیسی با egoism

حفظ لغت egoism به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه egoism به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت egoism را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت egoism با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با egoism را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی egoism در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه egoism، مشاهده جمله با egoism، انواع اصطلاح با egoism، ضرب المثل با egoism، ریشه کلمه egoism و تاریخچه پیدایش کلمه egoism را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه egoism مشاهده نمائید:بازی یادگیری زبان انگلیسی