تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه doom به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه doom به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه doom، معنی کلمه doom به انگلیسی، تعریف کلمه doom به انگلیسی، مترادف doom و متضاد doom، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه doom و معنی نزدیک و معنی دور doom را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Doom is death, destruction, the end of the world, the big goodbye. It can also be a verb — if a man twirling a mustache ties you to the railroad tracks, he dooms you to certain death!
Doctor Doom is a comic book villain you do not want to mess with. He’s the doctor of death! If you feel that the world is terrible, you’re all doom and gloom. If someone dies, she meets her doom. People usually talk about doom as a type of fate — doom isn’t an accident. When doom is a verb, watch out — being slack dooms careers and lies doom relationships. Stay away from all forms of doom.
Definitions of doom

1

n an unpleasant or disastrous destiny

“everyone was aware of the approaching doom but was helpless to avoid it”
Synonyms:
day of reckoning, doomsday, end of the world
Type of:
destiny, fate

an event (or a course of events) that will inevitably happen in the future

v make certain of the failure or destruction of

“This decision will doom me to lose my position”
Type of:
assure, ensure, guarantee, insure, secure

make certain of

v decree or designate beforehand

Synonyms:
designate, destine, fate
Type of:
ordain

issue an order

v pronounce a sentence on (somebody) in a court of law

Synonyms:
condemn, sentence
Types:
foredoom

doom beforehand
reprobate

abandon to eternal damnation
Type of:
declare

state emphatically and authoritatively

جمله انگلیسی با doom

حفظ لغت doom به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه doom به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت doom را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت doom با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با doom را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی doom در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه doom، مشاهده جمله با doom، انواع اصطلاح با doom، ضرب المثل با doom، ریشه کلمه doom و تاریخچه پیدایش کلمه doom را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه doom مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی