تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه dividend به انگلیسی

بازی یادگیری زبان انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه dividend به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه dividend، معنی کلمه dividend به انگلیسی، تعریف کلمه dividend به انگلیسی، مترادف dividend و متضاد dividend، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه dividend و معنی نزدیک و معنی دور dividend را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

A dividend is a bonus. If you buy a cup of coffee and the shop owner throws in a free muffin, that’s a dividend. Your charm and loyal patronage are paying dividends!
If you own stock and your company has had a good year, you’ll probably get a dividend — a share of the profit the company pays to shareholders. You’ve probably also heard the word dividend in math class: if you’ve got 300 divided by 50, 300 is the dividend (and 50 is the divisor).
Definitions of dividend

1

n a number to be divided by another number

Types:
numerator

the dividend of a fraction
Type of:
number

a concept of quantity involving zero and units

n a bonus; something extra (especially a share of a surplus)

Type of:
bonus, incentive

an additional payment (or other remuneration) to employees as a means of increasing output

n that part of the earnings of a corporation that is distributed to its shareholders; usually paid quarterly

Types:
show 4 types…
hide 4 types…
stock dividend

a dividend paid in stock rather than in cash
extra dividend

a dividend paid in addition to the regular dividend
equalizing dividend

a dividend paid to compensate shareholders for losses resulting from a change in the dividend schedule
divvy

short for dividend; especially one paid by a cooperative society
Type of:
earnings, lucre, net, net income, net profit, profit, profits

the excess of revenues over outlays in a given period of time (including depreciation and other non-cash expenses)

جمله انگلیسی با dividend

حفظ لغت dividend به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه dividend به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت dividend را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت dividend با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با dividend را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی dividend در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه dividend، مشاهده جمله با dividend، انواع اصطلاح با dividend، ضرب المثل با dividend، ریشه کلمه dividend و تاریخچه پیدایش کلمه dividend را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه dividend مشاهده نمائید:

پکیج آموزش زبان انگلیسی به کودکان - پکیج کودک دوزبانه