تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه disparagement به انگلیسی

ریشه کلمه disparagement، معنی کلمه disparagement به انگلیسی، تعریف کلمه disparagement به انگلیسی، مترادف disparagement، متضاد disparagement، مشابه انگلیسی کلمه disparagement

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه disparagement به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه disparagement، معنی کلمه disparagement به انگلیسی، تعریف کلمه disparagement به انگلیسی، مترادف disparagement و متضاد disparagement، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه disparagement و معنی نزدیک و معنی دور disparagement را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Disparagement is belittlement. When Prince William married Catherine Middleton, there was some disparagement by the public of her non-royal background. Snobs.
Disparagement comes from the Old French desparagier, meaning “marry someone of unequal rank.” Disparagement is the act of speaking about someone in a negative or belittling way, and doesn’t have to be related to weddings. If someone wins an election because of sneaky, dishonest ads, you can be sure that there will be plenty of disparagement of that candidate in the back rooms of the defeated politician.
Definitions of disparagement

1

n a communication that belittles somebody or something

Synonyms:
depreciation, derogation
Types:
show 14 types…
hide 14 types…
cold water
disparagement of a plan or hope or expectation
belittling, denigration
a belittling comment
aspersion, slur
a disparaging remark
detraction, petty criticism
a petty disparagement
sour grapes
disparagement of something that is unattainable
condescension, disdain, patronage
a communication that indicates lack of respect by patronizing the recipient
calumniation, calumny, defamation, hatchet job, obloquy, traducement
a false accusation of an offense or a malicious misrepresentation of someone’s words or actions
ethnic slur
a slur on someone’s race or language
assassination, blackwash, character assassination
an attack intended to ruin someone’s reputation
malignment, smear, vilification
slanderous defamation
libel
a false and malicious publication printed for the purpose of defaming a living person
slander
words falsely spoken that damage the reputation of another
name calling, names
verbal abuse; a crude substitute for argument
epithet, name
a defamatory or abusive word or phrase
Type of:
discourtesy, disrespect
an expression of lack of respect

n the act of speaking contemptuously of

Synonyms:
dispraise
Types:
belittling
the act of belittling
denigration, deprecation
the act of expressing disapproval (especially of yourself)
detraction
the act of discrediting or detracting from someone’s reputation (especially by slander)
Type of:
disapproval
the act of disapproving or condemning

جمله انگلیسی با disparagement

حفظ لغت disparagement به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه disparagement به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت disparagement را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت disparagement با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با disparagement را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی disparagement در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه disparagement، مشاهده جمله با disparagement، انواع اصطلاح با disparagement، ضرب المثل با disparagement، ریشه کلمه disparagement و تاریخچه پیدایش کلمه disparagement را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه disparagement مشاهده نمائید: