تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه discrete به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه discrete به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه discrete، معنی کلمه discrete به انگلیسی، تعریف کلمه discrete به انگلیسی، مترادف discrete و متضاد discrete، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه discrete و معنی نزدیک و معنی دور discrete را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Discrete means separate or divided. A discrete unit is a separate part of something larger. A room is a discrete space within a house, just as the crankshaft is a discrete part of a car engine.
If something is discrete, it has its own space. An ice cube comes from an ice tray, but it has its own discrete compartment. A student government might have discrete committees for different projects. Don’t confuse discrete with its close cousin discreet, which means “appropriately private.” Billionaire Bruce Wayne, for example, is very discreet about his secret life as Batman. You could say Batman is a discrete, or separate, part of Bruce Wayne’s identity. Anything distinct and separated is discrete.
Definitions of discrete

1

adj constituting a separate entity or part

“a government with three discrete divisions”
Synonyms:
distinct
separate

independent; not united or joint

جمله انگلیسی با discrete

حفظ لغت discrete به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه discrete به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت discrete را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت discrete با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با discrete را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی discrete در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه discrete، مشاهده جمله با discrete، انواع اصطلاح با discrete، ضرب المثل با discrete، ریشه کلمه discrete و تاریخچه پیدایش کلمه discrete را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه discrete مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی