تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه demise به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه demise به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه demise، معنی کلمه demise به انگلیسی، تعریف کلمه demise به انگلیسی، مترادف demise و متضاد demise، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه demise و معنی نزدیک و معنی دور demise را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Resort to the noun demise when you describe the end, termination, or death of something or someone.
Demise is mostly used in medical or legal language, or when someone wants to sound either formal or euphemistic. The word entered English from French demettre which means “to dismiss,” from the Latin word mittere, meaning “let go, send.” And you might think, after reading this quote from E. Phillips Oppenheim, that demise sounds somewhat old-fashioned: “That my demise would have been a relief to you I can, of course, easily believe, but the means — they surely were not worthy of your ingenuity.”
Definitions of demise

1

n the time when something ends

Synonyms:
death, dying
Antonyms:
birth

the time when something begins (especially life)
Types:
grave

death of a person
Type of:
end, ending

the point in time at which something ends

v transfer by a lease or by a will

Type of:
transfer

cause to change ownership

جمله انگلیسی با demise

حفظ لغت demise به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه demise به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت demise را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت demise با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با demise را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی demise در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه demise، مشاهده جمله با demise، انواع اصطلاح با demise، ضرب المثل با demise، ریشه کلمه demise و تاریخچه پیدایش کلمه demise را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه demise مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی