تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه delve به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه delve به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه delve، معنی کلمه delve به انگلیسی، تعریف کلمه delve به انگلیسی، مترادف delve و متضاد delve، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه delve و معنی نزدیک و معنی دور delve را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

The verb delve means to dig into, loosen, or investigate. She delved into her family’s history and discovered an inventor, a checkers champion, and a circus equestrian in her ancestry.
Delve has a literal meaning of to dig into the earth (“to delve the soil,” as in preparing a garden, for example), but this sense is rare now. The verb is most often used in the more figurative sense — like to delve into a problem or into someone’s personal life.
Definitions of delve

1

v turn up, loosen, or remove earth

Synonyms:
cut into, dig, turn over
Types:
show 7 types…
hide 7 types…
furrow, groove, rut

hollow out in the form of a furrow or groove
root, rootle, rout

dig with the snout
spade

dig (up) with a spade
shovel

dig with or as if with a shovel
trowel

use a trowel on; for light garden work or plaster work
burrow, tunnel

move through by or as by digging
ridge

spade into alternate ridges and troughs
Type of:
remove, take, take away, withdraw

remove something concrete, as by lifting, pushing, or taking off, or remove something abstract

جمله انگلیسی با delve

حفظ لغت delve به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه delve به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت delve را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت delve با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با delve را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی delve در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه delve، مشاهده جمله با delve، انواع اصطلاح با delve، ضرب المثل با delve، ریشه کلمه delve و تاریخچه پیدایش کلمه delve را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه delve مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی