تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه convoluted به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه convoluted به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه convoluted، معنی کلمه convoluted به انگلیسی، تعریف کلمه convoluted به انگلیسی، مترادف convoluted و متضاد convoluted، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه convoluted و معنی نزدیک و معنی دور convoluted را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

If something is convoluted, it’s intricate and hard to understand. You’ll need to read over your brother’s convoluted investment scheme a few times before deciding whether or not to go in on it.
Convoluted comes from the Latin convolutus for rolled up together. Its original meaning in English was exactly that, first for eaves coiled up on themselves, then for anything rolled or knotted together. Over time convoluted took on its metaphorical sense of complicated and intricate, which is how it’s generally used today. People complain about convoluted legal language and the convoluted tax code.
Definitions of convoluted

1

adj highly complex or intricate and occasionally devious

convoluted legal language”
convoluted reasoning”
Synonyms:
Byzantine, involved, knotty, tangled, tortuous
complex

complicated in structure; consisting of interconnected parts

adj rolled longitudinally upon itself

Synonyms:
convolute
coiled

curled or wound (especially in concentric rings or spirals)

جمله انگلیسی با convoluted

حفظ لغت convoluted به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه convoluted به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت convoluted را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت convoluted با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با convoluted را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی convoluted در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه convoluted، مشاهده جمله با convoluted، انواع اصطلاح با convoluted، ضرب المثل با convoluted، ریشه کلمه convoluted و تاریخچه پیدایش کلمه convoluted را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه convoluted مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی