تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه compare به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه compare به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه compare، معنی کلمه compare به انگلیسی، تعریف کلمه compare به انگلیسی، مترادف compare و متضاد compare، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه compare و معنی نزدیک و معنی دور compare را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

To compare is to look at two things and see how they are similar and different.
People compare all the time. If you look at two products and compare prices, you’re looking for the better bargain. It is hard to compare who was the better athlete, Michael Jordan or Billie Jean King, because they played different sports. At a museum, you can compare different paintings. If you like your math teacher better than your history teacher, you’re comparing the two. If a TV shows is bad, you could say “it doesn’t compare” to your favorite show.

Primary Meanings of compare

1.
vn
examine and note the similarities or differences of
qualities that are comparable
2.
v
to form the comparative or superlative form on an adjective or adverb
Full Definitions of compare

1

v examine and note the similarities or differences of

“John compared his haircut to his friend’s”
“We compared notes after we had both seen the movie”
Types:
analogise, analogize

make an analogy
collate

compare critically; of texts
Type of:
analyse, analyze, canvas, canvass, examine, study

consider in detail and subject to an analysis in order to discover essential features or meaning

v consider or describe as similar, equal, or analogous

“We can compare the Han dynasty to the Romans”
Synonyms:
equate, liken
Type of:
consider, study

give careful consideration to

v be comparable

“This car does not compare with our line of Mercedes”
Types:
go

be ranked or compare
Type of:
be

have the quality of being; (copula, used with an adjective or a predicate noun)

n qualities that are comparable

“beyond compare
Synonyms:
comparability, comparison, equivalence
Type of:
alikeness, likeness, similitude

similarity in appearance or character or nature between persons or things

2

v to form the comparative or superlative form on an adjective or adverb

Type of:
inflect

change the form of a word in accordance as required by the grammatical rules of the language


بازاریابی رایحه ای - حسام عالمیان
جمله انگلیسی با compare

حفظ لغت compare به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه compare به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت compare را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت compare با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با compare را مشاهده نمائید.چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی compare در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه compare، مشاهده جمله با compare، انواع اصطلاح با compare، ضرب المثل با compare، ریشه کلمه compare و تاریخچه پیدایش کلمه compare را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه compare مشاهده نمائید: