تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه cite به انگلیسی


تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه cite به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه cite، معنی کلمه cite به انگلیسی، تعریف کلمه cite به انگلیسی، مترادف cite و متضاد cite، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه cite و معنی نزدیک و معنی دور cite را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

To cite something means to do right by whoever said it and give them credit — for instance, if you add a brilliant statement to a paper but you’re not the one who originally wrote it, you should cite, or point to, the original author.
Using cite with the meaning “to reference” or “to note” is just one of several similar uses. A military or other official report can cite someone for an outstanding act of service, and a legal representative can cite individuals, or summon them, to show up in court. To cite a source when writing or verbally repeating something first spoken by someone else is to give a “citation” or “notation” that gives credit where credit is due.

Primary Meanings of cite

1.
vn
make reference to
a short note recognizing a source of information or of a quoted passage
2.
v
commend
3.
v
call in an official matter, such as to attend court
Full Definitions of cite

1

v make reference to

Synonyms:
advert, bring up, mention, name, refer
Types:
show 10 types…
hide 10 types…
commend, remember

mention as by way of greeting or to indicate friendship
speak of the devil

mention someone’s name who just then appears
remember

mention favorably, as in prayer
quote

refer to for illustration or proof
touch on

refer to or discuss briefly
appeal, invoke

cite as an authority; resort to
namedrop

refer to people that one assumes one’s interlocutors admire in order to try to impress them
bring up, raise

put forward for consideration or discussion
drag up, dredge up

mention something unpleasant from the past
cross-refer

refer from one entry to another, as in catalogues, books, and lists
Type of:
have in mind, mean, think of

intend to refer to

v refer to

Synonyms:
reference
Type of:
compose, indite, pen, write

produce a literary work

v refer to for illustration or proof

Synonyms:
quote
quote

repeat a passage from
Type of:
advert, bring up, mention, name, refer

make reference to

v advance evidence for

Synonyms:
abduce, adduce
Type of:
bear witness, evidence, prove, show, testify

provide evidence for

v repeat a passage from

Synonyms:
quote
quote

refer to for illustration or proof
Types:
misquote

quote incorrectly
Type of:
ingeminate, iterate, reiterate, repeat, restate, retell

to say, state, or perform again

n a short note recognizing a source of information or of a quoted passage

Synonyms:
acknowledgment, citation, credit, mention, quotation, reference
Types:
photo credit

a note acknowledging the source of a published photograph
cross-index, cross-reference

a reference at one place in a work to information at another place in the same work
Type of:
annotation, notation, note

a comment or instruction (usually added)

2

v commend

“he was cited for his outstanding achievements”
Synonyms:
mention
Type of:
acknowledge, notice

express recognition of the presence or existence of, or acquaintance with

3

v call in an official matter, such as to attend court

Synonyms:
summon, summons
Types:
vouch

summon (a vouchee) into court to warrant or defend a title
demand

summon to court
Type of:
call, send for

order, request, or command to come


جمله انگلیسی با cite

حفظ لغت cite به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه cite به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت cite را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت cite با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با cite را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی cite در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه cite، مشاهده جمله با cite، انواع اصطلاح با cite، ضرب المثل با cite، ریشه کلمه cite و تاریخچه پیدایش کلمه cite را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه cite مشاهده نمائید:بازی یادگیری زبان انگلیسی