تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه capricious به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه capricious به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه capricious، معنی کلمه capricious به انگلیسی، تعریف کلمه capricious به انگلیسی، مترادف capricious و متضاد capricious، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه capricious و معنی نزدیک و معنی دور capricious را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Capricious is an adjective to describe a person or thing that’s impulsive and unpredictable, like a bride who suddenly leaves her groom standing at the wedding altar.
You can criticize a fickle-minded person as capricious, but it could just as well describe quickly changing weather, as in “capricious spring storms.” It’s the adjective form of the noun caprice, which means a sudden change of mood. Caprice might come from capra, the Italian word for “goat” (because goats are frisky), or from capo, “head” + riccio, “hedgehog.” Why bring hedgehogs into it? If you have a “hedgehog head,” you are so scared that your hair is standing straight on end. A scared person makes sudden starts this way and that, just as a capricious person does.
Definitions of capricious

1

adj determined by chance or impulse or whim rather than by necessity or reason

“a capricious refusal”
“authoritarian rulers are frequently capricious
Synonyms:
impulsive, whimsical
arbitrary

based on or subject to individual discretion or preference or sometimes impulse or caprice

adj changeable

“a capricious summer breeze”
Synonyms:
freakish
unpredictable

not capable of being foretold

جمله انگلیسی با capricious

حفظ لغت capricious به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه capricious به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت capricious را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت capricious با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با capricious را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی capricious در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه capricious، مشاهده جمله با capricious، انواع اصطلاح با capricious، ضرب المثل با capricious، ریشه کلمه capricious و تاریخچه پیدایش کلمه capricious را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه capricious مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی