تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه brood به انگلیسی

بازی یادگیری زبان انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه brood به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه brood، معنی کلمه brood به انگلیسی، تعریف کلمه brood به انگلیسی، مترادف brood و متضاد brood، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه brood و معنی نزدیک و معنی دور brood را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

A brood is a group of young born at the same time — like a brood of chicks — but your parents might use the word for you and your siblings: “We’re taking the whole brood to the movies tonight.”
Brood is also what a chicken does when she sits on her eggs to hatch them. You can also brood, when you worry and sulk and dwell on something obsessively — maybe as tedious as sitting on eggs, but no chicks when you’re done. Things like clouds or silence can also brood, hanging over something ominously, as a storm that broods over the sea, sending fishermen scurrying for safety.

Primary Meanings of brood

1.
v
hang over, as of something threatening, dark, or menacing
2.
n
the young of an animal cared for at one time
3.
v
sit on (eggs)
Full Definitions of brood

1

v hang over, as of something threatening, dark, or menacing

“The terrible vision brooded over her all day long”
Synonyms:
bulk large, hover, loom
Types:
dominate, eclipse, overshadow

be greater in significance than
Type of:
hang

be menacing, burdensome, or oppressive

v think moodily or anxiously about something

Synonyms:
dwell
Type of:
care, worry

be concerned with

v be in a huff; be silent or sullen

Synonyms:
grizzle, stew
Type of:
pout, sulk

be in a huff and display one’s displeasure

v be in a huff and display one’s displeasure

Synonyms:
pout, sulk
Types:
grizzle, stew

be in a huff; be silent or sullen

2

n the young of an animal cared for at one time

Types:
clutch

a number of birds hatched at the same time
Type of:
animal group

a group of animals

3

v sit on (eggs)

“Birds brood
Synonyms:
cover, hatch, incubate
hatch

emerge from the eggs
Type of:
multiply, procreate, reproduce

have offspring or produce more individuals of a given animal or plant

جمله انگلیسی با brood

حفظ لغت brood به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه brood به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت brood را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت brood با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با brood را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی brood در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه brood، مشاهده جمله با brood، انواع اصطلاح با brood، ضرب المثل با brood، ریشه کلمه brood و تاریخچه پیدایش کلمه brood را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه brood مشاهده نمائید:

پکیج آموزش زبان انگلیسی به کودکان - پکیج کودک دوزبانه