تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه bolster به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه bolster به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه bolster، معنی کلمه bolster به انگلیسی، تعریف کلمه bolster به انگلیسی، مترادف bolster و متضاد bolster، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه bolster و معنی نزدیک و معنی دور bolster را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

When you cheer up a friend who’s feeling down, you bolster them. To bolster is to offer support or strengthen.
A bolster is also the name of a long pillow you might use to make your back feel better. And the two uses are not dissimilar. When you bolster your friends, you support them and prop them up, just like the pillow does for your back. When you’re trying to bolster your credibility, you find people and/or documents that support you or your view. Bolster efforts to learn this word!
Definitions of bolster

1

v support and strengthen

bolster morale”
Synonyms:
bolster up
Type of:
reenforce, reinforce

make stronger

v prop up with a pillow or bolster

Type of:
prop, prop up, shore, shore up

support by placing against something solid or rigid

v add padding to

Synonyms:
pad
Type of:
fill, fill up, make full

make full, also in a metaphorical sense

n a pillow that is often put across a bed underneath the regular pillows

Synonyms:
long pillow
Type of:
pillow

a cushion to support the head of a sleeping person

جمله انگلیسی با bolster

حفظ لغت bolster به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه bolster به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت bolster را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت bolster با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با bolster را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی bolster در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه bolster، مشاهده جمله با bolster، انواع اصطلاح با bolster، ضرب المثل با bolster، ریشه کلمه bolster و تاریخچه پیدایش کلمه bolster را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه bolster مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی