تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه bewilder به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه bewilder به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه bewilder، معنی کلمه bewilder به انگلیسی، تعریف کلمه bewilder به انگلیسی، مترادف bewilder و متضاد bewilder، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه bewilder و معنی نزدیک و معنی دور bewilder را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

To bewilder is to amaze, baffle, dumbfound, flummox, perplex, or stupefy. When you bewilder people, you confuse them.
Bewilder is a fun-sounding word for confusion-causing. A complicated math problem will bewilder many students. A magician’s tricks should bewilder the audience. Mystery stories should be a little bewildering, at least until the end. Sometimes, being bewildered has a more emotional element. If someone you know died in a freak accident, that would bewilder you in a very sad way.
Definitions of bewilder

1

v cause to be confused emotionally

Synonyms:
bemuse, discombobulate, throw
Type of:
discomfit, discompose, disconcert, untune, upset

cause to lose one’s composure

v be a mystery or bewildering to

Synonyms:
amaze, baffle, beat, dumbfound, flummox, get, gravel, mystify, nonplus, perplex, pose, puzzle, stick, stupefy, vex
Types:
show 4 types…
hide 4 types…
mix up, stump

cause to be perplexed or confounded
riddle

set a difficult problem or riddle
elude, escape

be incomprehensible to; escape understanding by
defy, refuse, resist

elude, especially in a baffling way
Type of:
bedevil, befuddle, confound, confuse, discombobulate, fox, fuddle, throw

be confusing or perplexing to; cause to be unable to think clearly

جمله انگلیسی با bewilder

حفظ لغت bewilder به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه bewilder به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت bewilder را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت bewilder با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با bewilder را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی bewilder در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه bewilder، مشاهده جمله با bewilder، انواع اصطلاح با bewilder، ضرب المثل با bewilder، ریشه کلمه bewilder و تاریخچه پیدایش کلمه bewilder را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه bewilder مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی