تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه arbitrary به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه arbitrary به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه arbitrary، معنی کلمه arbitrary به انگلیسی، تعریف کلمه arbitrary به انگلیسی، مترادف arbitrary و متضاد arbitrary، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه arbitrary و معنی نزدیک و معنی دور arbitrary را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Something that’s arbitrary seems like it’s chosen at random instead of following a consistent rule. Team members would dislike their coach using a totally arbitrary method to pick starting players.
Even though arbitrary comes from a word meaning “judge” (arbiter), that doesn’t mean judges are always fair. Calling a decision-maker arbitrary is usually a negative thing, suggesting the person is making rules based on whim rather than justice. A coach who selects starting players arbitrarily isn’t strictly applying a rule; he could just be picking names out of a hat.
Definitions of arbitrary

1

adj based on or subject to individual discretion or preference or sometimes impulse or caprice

“an arbitrary decision”
“the arbitrary rule of a dictator”
“an arbitrary penalty”
“of arbitrary size and shape”
“an arbitrary choice”
arbitrary division of the group into halves”
Synonyms:
absolute

not limited by law
capricious, impulsive, whimsical

determined by chance or impulse or whim rather than by necessity or reason
discretional, discretionary

having or using the ability to act or decide according to your own discretion or judgment
Antonyms:
nonarbitrary, unarbitrary

not subject to individual determination
prescribed

set down as a rule or guide
show more antonyms…

جمله انگلیسی با arbitrary

حفظ لغت arbitrary به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه arbitrary به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت arbitrary را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت arbitrary با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با arbitrary را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی arbitrary در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه arbitrary، مشاهده جمله با arbitrary، انواع اصطلاح با arbitrary، ضرب المثل با arbitrary، ریشه کلمه arbitrary و تاریخچه پیدایش کلمه arbitrary را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه arbitrary مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی