تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه ambivalent به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه ambivalent به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه ambivalent، معنی کلمه ambivalent به انگلیسی، تعریف کلمه ambivalent به انگلیسی، مترادف ambivalent و متضاد ambivalent، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه ambivalent و معنی نزدیک و معنی دور ambivalent را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

If you can’t decide how you feel about something, declare yourself ambivalent about it.
Ambivalent means “having mixed feelings about something.” A Swiss psychologist named Eugen Bleuler coined the German word Ambivalenz in the early twentieth century, and it was soon imported into English. Bleuler combined the Latin prefix ambi-, meaning “both,” with valentia, “strength.” So etymologically speaking, if you’re ambivalent you’re being pulled by two equally strong things — but in practice, ambivalence often arises from caring very little either way. You might feel ambivalent about your lunch options if you have to choose between a murky stew and flavorless tofu.
Definitions of ambivalent

1

adj uncertain or unable to decide about what course to follow

“was ambivalent about having children”
Synonyms:
incertain, uncertain, unsure

lacking or indicating lack of confidence or assurance

جمله انگلیسی با ambivalent

حفظ لغت ambivalent به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه ambivalent به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت ambivalent را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت ambivalent با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با ambivalent را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی ambivalent در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه ambivalent، مشاهده جمله با ambivalent، انواع اصطلاح با ambivalent، ضرب المثل با ambivalent، ریشه کلمه ambivalent و تاریخچه پیدایش کلمه ambivalent را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه ambivalent مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی