تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه aficionado به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه aficionado به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه aficionado، معنی کلمه aficionado به انگلیسی، تعریف کلمه aficionado به انگلیسی، مترادف aficionado و متضاد aficionado، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه aficionado و معنی نزدیک و معنی دور aficionado را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

If you really like something and make it your business to study up on its history and characteristics, you could be called an aficionado of that subject.
This sort of funny-looking word might seem like it needs a second “f,” but it really doesn’t, and you should hold out on the temptation to add another one. (The single “f” spelling is a result of the word’s Spanish heritage.) The word aficionado implies serious study and fervent interest — it’s often applied to lovers of wine, known as wine aficionados — but you can think of it as just a fancy way to say fan. You could call yourself a football aficionado, for example, if you think that sounds more impressive than just saying you’re a football fan. (Though that might get you beat up in certain bars.)
Definitions of aficionado

1

n a serious devotee of some particular music genre or musical performer

Type of:
buff, devotee, fan, lover

an ardent follower and admirer

n a fan of bull fighting

Type of:
fan, rooter, sports fan

an enthusiastic devotee of sports

جمله انگلیسی با aficionado

حفظ لغت aficionado به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه aficionado به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت aficionado را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت aficionado با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با aficionado را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی aficionado در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه aficionado، مشاهده جمله با aficionado، انواع اصطلاح با aficionado، ضرب المثل با aficionado، ریشه کلمه aficionado و تاریخچه پیدایش کلمه aficionado را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه aficionado مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی