تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه affection به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه affection به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه affection، معنی کلمه affection به انگلیسی، تعریف کلمه affection به انگلیسی، مترادف affection و متضاد affection، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه affection و معنی نزدیک و معنی دور affection را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Affection is the positive feeling you may have or express for other people or things. Your grandma may show her affection for you by pinching your cheek, and you may show your affection for your dog by rubbing her belly.
Not everybody is good at showing affection to their loved ones, like old-school dads or tough guys in action movies. If people don’t get enough affection, they crave it, and will go to great lengths to get it. You might say that affection is what Luke wanted from Darth Vader all along, in Star Wars.
Definitions of affection

1

n a positive feeling of liking

“he had trouble expressing the affection he felt”
Synonyms:
affectionateness, fondness, heart, philia, tenderness, warmheartedness, warmness
Types:
show 4 types…
hide 4 types…
attachment, fond regard

a feeling of affection for a person or an institution
protectiveness

a feeling of protective affection
regard, respect

a feeling of friendship and esteem
soft spot

a sentimental affection
Type of:
feeling

the experiencing of affective and emotional states


بازاریابی رایحه ای - حسام عالمیان
جمله انگلیسی با affection

حفظ لغت affection به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه affection به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت affection را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت affection با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با affection را مشاهده نمائید.چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی affection در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه affection، مشاهده جمله با affection، انواع اصطلاح با affection، ضرب المثل با affection، ریشه کلمه affection و تاریخچه پیدایش کلمه affection را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه affection مشاهده نمائید: