تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه acclaim به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه acclaim به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه acclaim، معنی کلمه acclaim به انگلیسی، تعریف کلمه acclaim به انگلیسی، مترادف acclaim و متضاد acclaim، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه acclaim و معنی نزدیک و معنی دور acclaim را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

You know you’ve hit it big when you earn acclaim, or enthusiastic approval. And when you have achieved “critical acclaim,” even the grouchy critics approve of you.
The word acclaim comes from the Latin word acclamare, which means to cry out. So it only makes sense that the verb acclaim means to offer enthusiastic praise or applause. “The book was critically acclaimed, but most of the students found it to be stupefyingly boring.”
Definitions of acclaim

1

n enthusiastic approval

“the book met with modest acclaim
Synonyms:
acclamation, eclat, plaudit, plaudits
Type of:
approval, commendation

a message expressing a favorable opinion

v praise vociferously

Synonyms:
hail, herald
Type of:
applaud

express approval of

v clap one’s hands or shout after performances to indicate approval

Synonyms:
applaud, clap, spat
Antonyms:
boo, hiss

show displeasure, as after a performance or speech
Types:
bravo

applaud with shouts of `bravo’ or `brava’
Type of:
gesticulate, gesture, motion

show, express or direct through movement

جمله انگلیسی با acclaim

حفظ لغت acclaim به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه acclaim به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت acclaim را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت acclaim با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با acclaim را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی acclaim در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه acclaim، مشاهده جمله با acclaim، انواع اصطلاح با acclaim، ضرب المثل با acclaim، ریشه کلمه acclaim و تاریخچه پیدایش کلمه acclaim را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه acclaim مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی