تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه abstruse به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه abstruse به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه abstruse، معنی کلمه abstruse به انگلیسی، تعریف کلمه abstruse به انگلیسی، مترادف abstruse و متضاد abstruse، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه abstruse و معنی نزدیک و معنی دور abstruse را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Abstruse things are difficult to understand because they are so deep and intellectually challenging. It might be hard to figure out how a toilet flushes but the technology that goes into making the Internet function is abstruse.
The Latin roots of the word abstruse are about concealing or hiding something, which is a good way to remember the meaning of this word. It is useful when describing something that is overly confusing, or if someone is deliberately making a story or a situation more complicated than necessary. It sounds and looks like obtuse, but abstruse is almost its opposite. Obtuse is dull or lacking a sharpness of intellect. While Abstruse is president of the chess club, Obtuse is hanging out by the parking lot smoking cigarettes.
Definitions of abstruse

1

adj difficult to penetrate; incomprehensible to one of ordinary understanding or knowledge

“the professor’s lectures were so abstruse that students tended to avoid them”
Synonyms:
deep, recondite
esoteric

confined to and understandable by only an enlightened inner circle

جمله انگلیسی با abstruse

حفظ لغت abstruse به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه abstruse به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت abstruse را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت abstruse با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با abstruse را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی abstruse در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه abstruse، مشاهده جمله با abstruse، انواع اصطلاح با abstruse، ضرب المثل با abstruse، ریشه کلمه abstruse و تاریخچه پیدایش کلمه abstruse را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه abstruse مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی