تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه abrogate به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه abrogate به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه abrogate، معنی کلمه abrogate به انگلیسی، تعریف کلمه abrogate به انگلیسی، مترادف abrogate و متضاد abrogate، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه abrogate و معنی نزدیک و معنی دور abrogate را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Abrogate means to abolish or avoid. When someone cuts in front of you in line, they are abrogating your right to be the next one served. When you cut in line, you are abrogating your responsibility to those who were in line before you.
The Latin root of this word is made up of the prefix ab- “away” and rogare “to propose a law.” What does it mean if you propose a law away? You repeal it, of course, so abrogate means to officially revoke, cancel or abolish. The meaning of this word has expanded a bit since its earliest usage, but it still appears most often in a legal or political context, or when serious rights and responsibilities are being discussed.
Definitions of abrogate

1

v revoke formally

Type of:
abolish, get rid of

do away with

جمله انگلیسی با abrogate

حفظ لغت abrogate به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه abrogate به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت abrogate را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت abrogate با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با abrogate را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی abrogate در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه abrogate، مشاهده جمله با abrogate، انواع اصطلاح با abrogate، ضرب المثل با abrogate، ریشه کلمه abrogate و تاریخچه پیدایش کلمه abrogate را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه abrogate مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی